Wskazania

wskazania.jpg

Ludzie żyjący i pracujący w nadmiernym stresie, od których wymagane jest skupienie i podejmowanie szybkich decyzji: osoby na kierowniczych stanowiskach, menedżerowie, przedsiębiorcy, maklerzy giełdowi, pracownicy banków, kierowcy, nauczyciele, dziennikarze. A także maturzyści i studenci przed ważnymi egzaminami. Stałą grupę stanowią sportowcy. Od wielu lat za pomocą metody EEG biofeedback usprawniają swój mózg artyści sceniczni, muzycy, aktorzy i tancerze. Na treningi zgłaszają się ludzie w różnym wieku – dorośli, młodzież i dzieci powyżej 4go roku życia, zdrowi i chorzy. Ci którzy potrzebują uwierzyć w siebie, wzmocnić pamięć, pozbawić się tremy, wahań nastroju, stanów lęku, napięć zaburzeń snu, depresji oraz ci, którzy chcą polepszyć wyniki uczenia i koncentracji uwagi (dysleksja, zespoły nadpobudliwości).

Lista zaburzeń i chorób, w których zanotowano wysoką skuteczność wspomnianej metody jest stosunkowo długa.

EEG-Biofeedback jest to metoda bezpieczna zalecana osobom zdrowym, pragnącym poprawić efektywność pracy swojego mózgu, zmniejszyć poziom stresu, a także osobom z różnymi schorzeniami OUN, chorobami narządowymi lub zaburzeniami psychosomatycznymi.

Trening EEG Biofeedback jest przeznaczony:

 1. dla osób zdrowych:
  • w celu poprawy szybkości zapamiętywania, uczenia się i przypominania materiału,
  • dla osób, których praca wiąże się z dużym stresem, dużą odpowiedzialnością, koniecznością podejmowania szybkich decyzji,
  • dla osób pracujących twórczo, uprawiających sport wyczynowo,
 2. dla poprawy zdrowia w zaburzeniach psychosomatycznych i psychologicznych:
  • przy zaburzeniach uwagi i koncentracji,
  • przy nadpobudliwości ruchowej, agresji, apatii (zespoły ADHD, ADD),
  • przy problemach szkolnych (gorsze wyniki w nauce, dysleksja, dysgrafia, itp.)
  • przy przewlekłych bólach głowy i migrenach,
  • przy zaburzeniach snu, przy zespole chronicznego zmęczenia,
  • przy stanach lękowych, natręctwach, depresji,
  • przy terapii uzależnień,
  • przy tremie, napięciu wewnętrznym, złej samoocenie,
 3. w chorobach neurologicznych i psychicznych:
  • w dziecięcym porażeniu mózgowym,
  • w rehabilitacji po urazach czaszki,
  • w autyzmie,
  • w rehabilitacji po udarach mózgu.