Co to jest Biofeedback?

co-to-biofeed.jpg

W skrócie – biologiczne sprzężenie zwrotne. Poprawna nazwa samej metody to „trening kontroli samoregulującego się systemu za pomocą biologicznego sprzężenia zwrotnego”. Popularna nazwa – biofeedback – to zlepek wyrazowy powstały z angielskich słów bio (od biologiczny) i feedback (z ang. sprzężenie zwrotne).

Proces uczenia opiera się głównie na sprzężeniu zwrotnym. Polega ono na tym, że otaczający świat odpowiada na nasze akcje, a my zapamiętujemy ten proces. Np. dziecko uczy się, by nie wkładać ręki w płomień po pierwszym oparzeniu. Metoda EEG Biofeedback wykorzystuje zdolność mózgu do samouczenia się. W dużym uproszczeniu mózg można porównać do skomplikowanego mechanizmu z mnóstwem suwaków, jego aktualny stan zależy od tego w jakich pozycjach są ustawione.

Jeśli jakiś stan pojawia się często i pozostaje na stosunkowo długi czas powoduje strukturalne, a nawet trwałe zmiany w mózgu. Wprowadzanie mózgu w pozytywny stan jest inwestycją na całe życie.

Metoda ta charakteryzuje się wysokim stopniem współdziałania – motywacji i zaangażowania pacjenta. Trenujący uświadamia sobie jak bardzo sam – swoim podejściem i pracą – przyczynił się do poprawy zdrowia. Już samo to doświadczenie wywołuje zmiany w zachowaniu. Jest to metoda bezpieczna, bez działań niepożądanych, gdyż jedynymi narzędziami terapeutycznymi są wola i motywacja pacjenta oraz doświadczenie terapeuty.

EEG Biofeedback jest naukową metodą zwiększania możliwości umysłu. Poprawia koncentrację, szybkość myślenia, pamięć, kreatywność, przyswajanie materiału przed egzaminami, a także organizację pracy, jej właściwe planowanie, umiejętność podejmowania optymalnych decyzji przy równoczesnym wewnętrznym wyciszeniu i relaksacji.

W zasadzie jest to proces bardziej edukacyjny niż terapeutyczny. Uczy mózg produkowania korzystnych fal o konkretnych wzorach i specyficznych rozmieszczeniach. Metodę wykorzystuje się w ośrodku szkolenia astronautów NASA i wielu placówkach medycznych na świecie. Jako ciekawostkę można dodać, że EEG Biofeedback stosował Adam Małysz w czasie przygotowań do swoich największych sukcesów.

Trenujący pacjent uczy się wysyłania fal mózgowych o odpowiedniej charakterystyce za pomocą gier komputerowych, którymi kieruje pod okiem terapeuty.

Cała sprawa brzmi tajemniczo, jednak z technicznego punktu widzenia jest stosunkowo prosta. Jednym zdaniem każdy może zobaczyć na ekranie zapis swoich fal mózgowych i wpływać na niego odpowiednio kierując aktywnością mózgu. Gra komputerowa jest swoistym lustrem elektrycznej aktywności mózgu. Tak jak chcąc polepszyć nasz wygląd w normalnym lustrze poprawiamy włosy, tak podczas treningu ulepszamy wyniki poprawiając fale EEG.

 

Można powiedzieć, że EEG-Biofeedback jest to:

 1. Bezpieczna metoda zalecana osobom zdrowym, pragnącym poprawić efektywność pracy swojego umysłu, a także osobom ze schorzeniami OUN, chorobami narządowymi lub zaburzeniami psychosomatycznymi.
 2. Rodzaj terapii, dzięki której pacjent, w sposób świadomy, uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych w mózgu fal, tak by mózg pracował wydajniej i szybciej. Sygnał EEG z odpowiedniej części mózgu jest przetwarzany na zrozumiałą dla trenującego formę graficzną (wykresu, animacji bądź gry wideo, puzzli, filmu DVD) i jest odzwierciedleniem jego stanu umysłu. Dzięki temu sprzężeniu zwrotnemu, pacjent wie, kiedy np. jest skoncentrowany, a kiedy przestaje się koncentrować. Pozwala to nauczyć się kontrolowania reakcji własnego mózgu, a dzięki temu takiego modyfikowania jego pracy, aby funkcjonował efektywnie.
 3. Metoda, dzięki której pacjent ma możliwość wglądu w to co dzieje się w jego organizmie i uczenia się jak wpływać na jego stan. Metoda stosowana była początkowo przez NASA jako trening dla astronautów. Następnie wykorzystana w profesjonalnym treningu sportowców. Obecnie metoda jest szeroko dostępna i stosowana na całym świecie.
 4. Biofeedback opiera się na zależności między stanem umysłu (koncentracja, pobudzenie, relaks), a rodzajem fal wytwarzanych przez umysł. I tak w czasie relaksu dominują fale alfa, w czasie koncentracji niskie beta, a dla stanu wzmożonego napięcia charakterystyczna jest dominacja fal wysokiej bety. Stan umysłu jest z kolei powiązany ze stanem ciała. Relaks to rozluźnienie mięśni, spokojny, pogłębiony oddech dostarczający organizmowi dostateczną ilość tlenu i wyrównujący dysharmonię w obrębie autonomicznego układu nerwowego. Taki stan sprzyja regeneracji sił. Sytuacja stresowa manifestuje się w ciele podwyższonym napięciem mięśniowym, potliwością dłoni, przyspieszoną pracą serca, zmianami w sposobie oddychania itd. Jeśli taki stan trwa długo, przeciąża organizm i osłabia go. Najczęściej nie mamy wpływu na to, co dzieje się z naszym ciałem w stresie. Biofeedback daje nam możliwość opanowania tych niepożądanych reakcji. Pomaga reagować tak, aby zachować zdrowie i wysoką efektywność działania.
 5. Profesjonalny trening mózgu, którego celem jest unormowanie jego czynności bioelektrycznej - skutkuje to ogólną poprawą funkcjonowania organizmu ludzkiego. Daje możliwość poprawy koncentracji, usprawnienia pamięci, uczy szybkiego wchodzenia w stan relaksu (a tym samym radzenia sobie ze stresem), lepszego panowania nad reakcjami emocjonalnymi.
 6. Nowoczesna metoda, która polega na treningu czynności bioelektrycznych mózgu. Została ona opracowana przez naukowców z ośrodka szkolenia astronautów NASA w USA i stosowana jest z powodzeniem na świecie. Jest nieinwazyjna, zupełnie bezpieczna. Nie wywołuje skutków ubocznych. Pomaga trenowanemu na zasadzie sprzężenia zwrotnego uczyć się kierować swoją czynnością bioelektryczną mózgu. Zwiększa występowanie pożądanych i hamuje występowanie niepożądanych fal mózgowych. Treningi prowadzą stopniowo do większej stabilizacji i harmonizacji czynności mózgu oraz do poprawy wzorca bioelektrycznego (EEG) mózgu w przypadku jego zaburzenia. Trenujący siedzi wygodnie w fotelu, nogi opiera na podnóżku, ma umocowane do głowy elektrody, które odbierają sygnał EEG mózgu. Jest on następnie wzmocniony w głowicy urządzenia. Poprzez kabel optyczny przekazywany jest do systemu komputerowego, gdzie podlega obróbce, filtrowaniu i wzmocnieniu. Przed trenującym ustawiony jest monitor, na którym sygnały mózgu pokazywane są w przystępnej formie graficznej – wideogry. Wideogrą kieruje się wyłącznie za pomocą pracy własnego mózgu. Figury wyświetlanej gry – postaci, auta, rakiety, zwierzęta, bryły – mogą się poruszać. W zależności od wzorca EEG poruszają się we właściwym kierunku. Przy wytwarzaniu pożądanego wzorca EEG wideogra udaje się i trenujący otrzymuje dodatkowo sygnał dźwiękowy, tzw. nagrodę. Jeśli wzorzec EEG jest nieodpowiedni, zawiera nadmiar fal wolnych lub szybkich czy nieprawidłowych elementów – gra nie udaje się. Mózg pragnie nagrody i dzięki temu uczy się wytwarzać odpowiedni wzorzec EEG.W procesie doskonalenia się, mózg uczy się wytwarzać odpowiednie częstotliwości pasm fal mózgowych nie tylko w gabinecie terapeuty, ale i w codziennym funkcjonowaniu poza nim. Ma to odzwierciedlenie w poprawie jakości życia. Treningi Biofeedback pomogą Ci w uzyskaniu lepszych wyników w pracy zawodowej, nauce, sporcie i pracy twórczej oraz poprawią Twoje zdrowie, samopoczucie i sen.
  Zapoznaj się z naszą ofertą.
  Wybierz odpowiednią dla Siebie i umów się na pierwszą wizytę, zapoznasz się na niej z aparaturą, dzięki badaniu wstępnemu dowiesz się jak pracuje Twój umysł, a następnie zostanie ustalony specjalnie dla Ciebie indywidualny program treningowy.
 7. Połączenie badania elektroencefalograficznego mierzącego aktywność mózgu ze sprzężeniem zwrotnym, dzięki któremu pacjent może zobaczyć co się dzieje w jego umyśle. Cała sprawa brzmi dosyć tajemniczo, a chodzi o to, by człowiek mógł zobaczyć zapis swoich fal mózgowych i wpływać na niego, odpowiednio kierując aktywnością mózgu. Pozwala to na świadome wzmocnienie pożądanych fal i wyciszenie fal niepożądanych. Innymi słowami jest to tak jakby gra video stawała się swoistym lustrem elektrycznej aktywności mózgu. I tak jak chcąc polepszyć obraz w lustrze poprawiamy włosy, tak podczas treningu ulepszamy grę „poprawiając” fale EEG.