Jak wygląda trening?

jak-wyglada-trening.jpg

Jak wyglądają treningi biofeedback i EEG biofeedback?. Czas trwania terapii EEG Biofeedback ustala się stosownie do wieku trenującego i ważności problemu.

Treningi można podzielić na krótkoterminowe (ok. 15 - 20 spotkań) i długoterminowe wymagające systematycznej pracy przez ok. 40-60 sesji (np. ADHD).

Spotkania przez pierwsze 3 tygodnie odbywają się z częstotliwością 2 - 3 razy w tygodniu, a następnie 2 razy w tygodniu jednak nie rzadziej niż 1 raz. Dla każdego trenującego przeznaczamy godzinę na jeden trening.